starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
huurwoningen actueel
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

Huurwoningen en PV actueel

In deze sectie zullen zaken opgenomen worden die, in de ruime zin des woords, betrekking hebben op het aanbrengen van zonnestroom (e.a. duurzame energie producerende) installaties op woningen in de huursector.

Wij hebben zeker in de beginjaren zeer goede ervaringen met onze verhuurder gehad, waarover het een en ander is te vinden op de pagina hoogtepunten.

Een wat meer recente ervaring (geplande uitbreiding eind 2004) was echter weer een stuk minder plezant. Daarover vindt u een bericht op deze pagina.

Laat u hierdoor s.v.p. niet op het verkeerde been zetten, want er is wel degelijk veel mogelijk op het vlak van huurwoningen en duurzame energie. Het is vaak de onbekendheid van de materie waardoor (nieuwe) medewerkers bij de corporaties afgeschrikt worden. Nergens voor nodig, uiteraard, want in goed overleg met de huurder kan men gezamenlijk ver komen en tot prachtige initiatieven komen. Gelukkig verandert er in dat opzicht ook veel sinds enkele jaren, de coöperaties hebben inmiddels het "licht gezien", en zijn zelfs initiatoren geworden van diverse kleine tot grote projecten met PV op huurwoningen, zoals diverse berichten op deze pagina's laten zien.

Het initiatief kan - nog steeds - van twee kanten komen, van de huurder zelf, of van de verhuurder die het woningbestand wil verduurzamen (met name vanaf 2011 zeer actueel wordend, onder leiding van Aedes, de branche organisatie van de corporaties). Ook kunnen uiteraard bewonerscommissies e.d. aangeven dat zij in samenspraak met de verhuurder zich op het stimulerende pad van groene, duurzame, democratische, decentrale en toekomstgerichte energie willen begeven.

In 2006 werd ik aangenaam verrast door een erg leuke website en e-mails van Jeroen Haringman uit Hilversum die net als wij zonnepanelen op zijn dak wilde als huurder, en van de coöperatie Gooi en Omstreken ruim baan kreeg om dat te verwezenlijken, met marginale en acceptabele "randvoorwaarden". Er verscheen al spoedig een krantenbericht over Jeroen zijn initiatief, en er werd een item voor in het nieuwsblad gemaakt. Kijk: DAT werkt aanstekelijk! We hopen dat dit soort initiatieven veel meer nagevolgd zullen worden.

Heeft u ook positieve (of minder aangename) ervaringen als huurder die iets met duurzame energie wil gaan doen? Stuur me een e-mail met uw bevindingen!

Laatste bericht bovenaan. Wederom hartelijke dank aan Speksteenkachel, die diverse acties onder mijn aandacht bracht!

Meer referenties en links onderaan.


19 april 2014. Huurwoningen en PV uit den ouden doosch - Leeuwarden. Ik kwam recent nog een interessant PV-project op flats in Leeuwarden tegen die in deze sectie thuishoort. Het is al "een oudje", maar beslist relevant. Grotendeels zijn al eind 2003 (het absolute recordjaar wat zoninstraling en opbrengsten betreft sinds Polder PV zonnepanelen heeft) op 23 flats in de Friese hoofdstad zonnepanelen aangebracht. Dit geschiedde

 


© 2004-2014 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)